Positiv utveckling

Sedan 2010 har den svenska hotellindustrin sett en positiv utveckling tack vare den efterfrågan som funnits, både från den privata sektorn och från företagssektorn,, med dyrare rum och fler hotell. Och det är inte bara svenska klienter utan många utländska besökare tar in på hotell i landet. En faktor till att det kommer fler utländska besökare kan vara den svagare kronan i den svenska kassan och ett mildare och varmare året runt-väder i landet. Det har med andra ord blivit billigare för utländska turister att vistas i Sverige och att bo på hotell under tiden. De flesta turisterna kommer från Kina, USA och Europas ledande länder. Däremot ser vi en drastisk minskning av ryska besökare och det går att dra en tydlig koppling till hur den ryska rubeln förhåller sig till den svenska kronan i värde.

När vi pratar om den kraftiga förbättringen inom hotellverksamheten i landet är det viktigt att påpeka att det inte gäller precis överallt. 8 av landets 10 storstäder är de som har gynnats medan Umeå i norr och Smålands Jönköping har sett en negativ utveckling. Om vi tittar på den övriga utvecklingen i landet ser vi att hotellföretagen själva ser en kontinuerlig positiv trend som bara ser ut att bli bättre. Pratar man med representanter från Konjunkturinstitutet ser man samma utveckling på deras konjunkturbarometer. De första åren efter 2010 kunde vi konstatera att trots ökad beläggning på hotellen var lönsamheten inte god. Detta har i takt med årens gång ökat och efter 2015 har lönsamheten förbättrats kraftigt och som en drivande faktor ser vi ökningen från företags- och affärskunder.

Trenden håller i sig

2015 och 2016 fortsatte gynna hotellindustrin i landet. Fler hotell började byggas och verksamheten omsatte många arbetstillfällen, både inom byggbranschen och inom den egna. I direkt samverkan ser vi en kraftig ökning av turism i landet och även den skapar fler och fler arbetstillfällen. I samband med detta har landets kollektiva transportnät förbättrats och utvecklats för att kunna tillgodose den ström av människor som turistar i landet. Om man studerar den digitala utvecklingen som utformats åt företagen och klienterna kan vi se hur den digitala tjänsten varit en väldigt dominant del i hotellens blomstring. Skräddarsydda bokningsalternativ och förenkling av alla moment har gett kunderna fria händer att hitta det som passar dem. Ett digitalt system som integrerar hotell, restaurang och incheckning/utcheckning har samtidigt gett hotellen det de behöver för att kunna hantera den efterfrågan som utvecklats.

Kris 2018

Alarmerande uppgifter från Skolverket visar att sökande till landets gymnasieprogram inom Hotell och Turism har minskat kraftigt. Samtidigt ser vi ett ökat behov av anställda inom just dessa områden. För att tackla problemet har hotellkedjan Nordic Choice Hotels och utbildningsföretaget Lärande i Sverige gått ihop och skapat en ny hotellutbildning. Utbildningen bygger på ett direkt samarbete mellan studieplats och arbetsplats. Efter avslutad utbildning är eleverna garanterade sex månaders arbete efter att de tagit sin lärlingsexamen, som är finalen på utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen görs som lärling på hotellet och eleven har under utbildningens gång möjlighet att välja inriktning och få den kompetens som dagens hotellnäring i Sverige kräver av sina anställda. Nordic Choice Hotels vill se en ökad utveckling av utbildningen för att slutligen finnas på landets alla realgymnasium.

Hotellen och klimatet

Precis som i alla former av industrier finns en miljöpåverkan. Den kan vara direkt eller indirekt kopplad. Från 2015 bestämde sig flera svenska hotell att minska sitt negativa avtryck på miljön efter ett initiativ från ett projekt finansierat av EU. Projektet går ut på att ansluta sig till den hållbara utvecklingen och minska sin energiförbrukning via en massiv renoveringsplan och kontinuerlig uppdatering av miljöfrågor och miljöpåverkan. Det låg helt i linje med samtida miljödebatter i Paris i den stora klimatkonferensen. Siffror visar att byggnader står för drygt två femtedelar av klimatutsläppen och hotellbyggnader tillhör de byggnader som förbrukar mycket energi. Tack vare det förbättrade digitala nätverket kan kunder nu tydligt se hotellens miljöpåverkan såsom vattenförbrukning, energiförbrukning, avfall och hantering av vatten när de bokar. Det i sin tur har gett upphov till mer lokala hållbara hotell i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *